til top
  • Nybygg

Nybygg

Me hjelper deg å realisere bustadprosjektet! Å bygge ein ny heim skal være ei god oppleving for deg og familien din. Sjå alle våre ferdighus her.

Det er mange avgjersler å ta undervegs, alt fra val av tomt, til val av hus og sjølve byggeprosessen. Me i Johs E Øvsthus AS tek hand om deg og husdraumen din fra start til slutt, gjennom fasar som:

  • Behovsanalyse og planteikningar
  • Tilbod og kontrakt
  • Byggesøknad og oppstartsmøte
  • Framdriftsmøter
  • Overlevering

Er du i tenkjeboksen, i startfasen eller har spørsmål rundt ein eventuell byggeprosess? Ikkje nøl med å ta kontakt! Me gjev deg råd og vegleiing undervegs, og kan mellom anna hjelpe med:

  • Tomtesynfaring
  • Val av husmodell
  • Val av arkitekt
  • Søknader

Ta kontakt her